Råd om flyttbare radiatorovnar

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har dei siste åra jamleg fått informasjon om uønska hendingar som involverer bruk av oljefylte radiatoromnar. Vi ønskjer med denne informasjonen å medverke til å skjerpe merksemda kring bruken av desse omnane.

Read more

Skifte av tilførsel til OSO Super VVB

Etter OSO sine annonsar i det siste ser vi trongen av å informere om skifte av tilførsel til OSO Super VVB.

Read more