Råd om flyttbare radiatorovnar

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har dei siste åra jamleg fått informasjon om uønska hendingar som involverer bruk av oljefylte radiatoromnar. Vi ønskjer med denne informasjonen å medverke til å skjerpe merksemda kring bruken av desse omnane.

Read more

Skifte av tilførsel til OSO Super VVB

Etter OSO sine annonsar i det siste ser vi trongen av å informere om skifte av tilførsel til OSO Super VVB.

Read more

Komfyrvakt kan redde liv

I perioden 1998 til 2007 omkom 51 personar i totalt 1240 registrerte komfyrbrannar. Det er mykje som tyder på at fleire av desse kunne vore unngått dersom komfyrvakter hadde vore installert. Men kvaliteten på produkta varierer.

Read more

Det er ditt ansvar

Det beste el-tryggleikstipset er å vere medviten korleis du brukar elektrisk utstyr.

Read more

Beskytt bustaden mot brann i ferietida

Med enkle grep kan du redusere risikoen for brann som følgje av feil i det elektriske anlegget mens du er vekke på ferie, seier Arvid Holme i Etrygg.

Read more

Ekstra tryggleik med overspenningsvern

Har du overspenningsvern? Etrygg vil sterkt tilrå alle husstandar og elles andre huseigarar å få installert eit overspenningsvern på det elektriske anlegget.

Read more