sikringsskap

El-sikkerheit

Den årlege statistikken frå DSB  www.dsb.no syner kva som svikter når elektrisitet blir årsaka til brann og ulykker.

Ut frå statistikken veit vi at det skjer mange tragiske brannar og at uforsiktig omgang med elektrisk utstyr er ei av dei største årsakene til brann i Noreg.

Derfor ber vi om at du har fokus på apparat som t.d. kaffitraktar, strykjejarn er slått av, eller aller helst at du tar ut støpselet før du forlet bustaden. Hugs alltid å slå av kokeplatene på komfyren før du forlet den også!

Det er lurt og ei god investering å ta seg tid til ei ekstra runde og sjekke dette!

Vi vil minne om at ved bruk av elektrisk utstyr ute, skal skøyteleidning vere jorda og kopla til jorda  stikkontakt. Ver merksam på dette når du t.d. skal ha julebelysning ute.

Sjekk gjerne at alle røykvarslarane dine fungerar også.

Vi arbeider med

  • Hushaldningar
  • Bedrifter/Off.
  • Installatørar
  • Skuleelevar
  • Organisasjonar