sikringsskap

El-sikkerheit

Den årlege statistikken frå DSB www.dsb.no syner kva som svikter når elektrisitet blir årsaka til brann og ulykker.

Ut frå statistikken veit vi at det skjer mange tragiske brannar og at uforsiktig omgang med elektrisk utstyr er ei av dei største årsakene til brann i Noreg.

Derfor ber vi om at du har fokus på apparat som t.d. komfyr, kaffitraktar, strykjejarn er slått av etter bruk.
Eller aller helst at du tar ut støpselet  på apparat der dette lar seg gjere før du forlet bustaden.
Hugs alltid å slå av kokeplatene på komfyren før du forlet den eller aller helst:
MONTER KOMFYRVAKT og TIDSUR for kaffitraktaren.

Det er ei og ei god og lur investering om du skulle gløyme å ta deg tid til ei ekstra runde og sjekke dette!
For pårørande til eldre og tjenesteytande tjenester som heimesjukepleien  i kommunane vil vi anbefalle å ta
«Kjøkkenpraten»

Vi vil minne om at ved bruk av elektrisk utstyr ute, skal skøyteleidning vere jorda og kopla til jorda stikkontakt. Ver merksam på dette når du t.d. skal ha julebelysning ute.

Sjekk også at alle røykvarslarane dine fungerar med faste mellomrom samt støpselet for VVB om den ikkje er fast tilkopla..

Vi arbeider med

  • Hushaldningar
  • Bedrifter/Off.
  • Installatørar
  • Skuleelevar
  • Organisasjonar