Informasjonsarbeid

Etrygg driv utstrekt informasjonsarbeid i grunnskulen og elles for andre aktuelle brukargrupper.

I grunnskulen får 9. klassetrinn informasjon om straumen sin verknad og bruksområde. I tillegg får dei prøve seg på enkle koplingar av straumkrinsar.

6. klassetrinn får informasjon om rett bruk av elektrisk utstyr og hjelpemiddel, sett i samanheng med berørings- og branntryggleik. Dei får óg ei praktisk øving i bruk at brannslokningsapparat. Tilbodet til 6. klasse er i samarbeid med brannvesenet i den enkelte kommune.

For meir informasjon, ta kontakt med Arnt Hellevang (sjå kontaktinfo til høgre på sida).

Kontakt

Arnt Hellevang

Arnt Hellevang

Ingeniør Elsikkerheit

+47 909 61 940

 arnt.hellevang@etrygg.no