Installatør

Som representant for våre eigarar/oppdragsgevarar er Etrygg heilt eller delvis ansvarleg for tilsyn og kontroll av elektroinstallatørar i deira område.

Dette med bakgrunn i dei statlege forskriftene på området, m.a.

Forskriftene er rammeforskrifter med henvising til aksepterte normer som er ein måte å oppfylle forskriftene sine sikkerhetskrav på. Etrygg har fagleg kompetanse og erfaring i å vurdere om forskriftene og innhaldet i desse vert ivaretekne.