*SFE Nett AS
*Sunnfjord Energi Nett AS
*Hemsedal Energi AS
*Lærdal Energi AS              Kontaktperson/DLE: Olav Ødegård
*Aurland Energi AS
*Luster Energi AS
*Stryn Energi AS

Aurland Energiverk, Lærdal Energiverk, Luster Energiverk og Hemsedal Energi har i dag (2019) avtale med Etrygg AS
Avtalen varierar i omfang, men vi vi utfører tilsynsarbeid som er nedfelt i deira tilsynsplaner som er basert på årlege instruksar gitt av DSB
Tilsynet gjeld for bustad, fritidshus/hytter, næringsbygg, industri og landbruk.
Dette innbefatter også revisjon av lovpålagt internkontroll for drift og vedlikehold av dei elektriske anlegga som virksomheter/organisasjoner er pålagt å ha. Jf. Internkontrollforskriften.
Etter anmodning bistår vi også politiet ved etterforskning av branner innan for kvart nettselskap sitt distribusjonsområde.
Etrygg har to godkjente brannutredere.

Vi gjev informasjon om sikker bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr i skuleverket (6 og 9 klasse) etter oppdrag frå kvart einskilt DLE
Og vi held også informasjonsmøte om dette med personell i heimesjukepleien.
Om andre lag og organisasjoner ønsker slik informasjon kan dei ta kontakt med dagleg leiar Arvid Holme på. 918 60 406
eller ved hjelp av vårt kontakt skjema. Kontakt