*SFE Nett AS                            Kontaktperson/DLE: Karl Arne Rimmen
*Sunnfjord Energi Nett AS    Kontaktperson/DLE: Arild Horsevik
*Hemsedal Energi AS            Kontaktperson/DLE: Roar Ulviksbakken
*Lærdal Energi AS                  Kontaktperson/DLE: Olav Ødegård
*Aurland Energi AS                Kontaktperson/DLE: Helge Morten Vangen
*Luster Energi AS                   Kontaktperson/DLE: Lasse Tuften
*Stryn Energi AS                     Kontaktperson/DLE: Paul Arne Fjerdingren

SFE Nett AS, Sunnfjord Enegi Nett AS , Aurland Energiverk AS, Lærdal Energiverk AS, Luster Energiverk AS, Stryn Energi AS og Hemsedal Energi AS har i dag (2020) avtale med Etrygg AS
Avtalane varierar i omfang, men vi utfører heile eller delar av tilsynsarbeidet som er nedfelt i deira tilsynsplaner. Tilsynsplanane er basert på årlege instruksar/rammebrev gitt av DSB
Tilsynet gjeld for bustad, fritidshus/hytter, næringsbygg, industri,  landbruk og offentlige bygg.
Dette innbefatter også revisjon av lovpålagt internkontroll for drift og vedlikehold av dei elektriske anlegga som virksomheter/organisasjoner er pålagt å ha. Jf. Internkontrollforskriften.
Etter anmodning bistår vi også politiet ved etterforskning av branner innan for kvart nettselskap/kunde sitt distribusjonsområde.
Etrygg har to godkjente brannutredere.

Informasjon/skuleundervising  om sikker bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr i skuleverket (6 og 9 klasse) blir også gitt av Etrygg etter oppdrag frå kvart einskilt DLE
Vi held også informasjonsmøte om dette med personell i heimesjukepleien.
Om andre lag og organisasjoner ønsker slik informasjon kan dei ta kontakt med dagleg leiar Arvid Holme på. 918 60 406
eller ved hjelp av vårt kontakt skjema. Kontakt